Over Deger BV

Wij begeleiden, ondersteunen & adviseren op het gebied van gebouwbeheer, integrale brandveiligheid en gebouwgebonden technieken. Dit doen wij voornamelijk voor vastgoedeigenaren, particulieren, beleggers, projectontwikkelaars, onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen.

Ons team van professionals beschikt over de kennis, ervaring en betrokkenheid om snel te kunnen schakelen op het juiste niveau. Bij opdrachtgevers staan wij bekend om onze gedegen voorbereiding en een goed oog voor detail. Onze persoonlijke aanpak is gericht op een open en gelijkwaardige samenwerking met al onze opdrachtgevers.

Gebouwbeheer

Voor gebouw- en vastgoedeigenaren, beheerders, beleggers, huurders en gebruikers is het van belang dat een gebouw zo efficiënt mogelijk beheerd wordt. Hierbij spelen klantbeleving, huurderstevredenheid, de faciliteiten van het gebouw en het rendement een grote rol. Daarnaast is het van belang om inzicht krijgen in de financiële situatie en de onderhoudsstructuur van het gebouw. De huisvesting is immers van grote representatieve waarde voor uw organisatie.

Professioneel gebouwbeheer werkt preventief. Door structuur en overzicht aan te brengen in het beheer kunnen onverwachte situaties, (onnodig) extra werk en kosten voorkomen worden.

Wij bieden de expertise en ondersteuning die nodig is om het beheer in goede banen te leiden. U kunt hierbij rekenen op:

 • Een vast aanspreekpunt.
 • Uitvoering van alle administratieve en technische werkzaamheden.
 • Controle over de servicekosten, facturen en contracten.
 • Accountmanagerschap.
 • Het initiëren, het uitvoeren van en de controle over het onderhoud (dagelijks, planmatig, correctief, mutatie).

Brandveiligheid

Wij spreken over Integrale Brandveiligheid als de mensen die een gebouw gebruiken zich van de brandveiligheid bewust zijn en als de genomen maatregelen zijn afgestemd op het gebruik van een gebouw.

Elk gebouw moet voldoen aan de gestelde wettelijke voorschriften voor brandveiligheid. Uit landelijke brandveiligheidsinspecties is gebleken dat de integrale brandveiligheid van gebouwen vaak tekort schiet. Gebouweigenaren, gebruikers en huurders blijken te weinig op de hoogte te zijn van de tekortkomingen van de brandveiligheid in het gebouw.

Om te zorgen dat een organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen, brengen wij in kaart waar de brandveiligheid tekort schiet en ontwikkelen wij een brandveiligheidsconcept in samenhang met het gebouw, de techniek en de organisatie.

Denk hierbij aan:

 • Uitvoeren van een quickscan.
 • Ontwikkelen van het brandveiligheidsbeleid.
 • Opstellen van een integraal brandveiligheidsadvies.
 • Inventariseren en opstellen van een gebouwdossier wet- en regelgeving.
 • Projectmanagement brandveiligheid.

Techniek

Een gebouw bestaat uit diverse complexe technische elementen die niet altijd zichtbaar zijn. Deze elementen hebben betrekking op werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties, regeltechniek en bouwkunde. Met het oog op de veiligheid en het goed functioneren is het noodzakelijk dat al deze technische elementen goed onderhouden worden, ook op langere termijn.

Door deskundig en efficiënt onderhoud te plegen en te werken met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geven we inzicht in de benodigde werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

Wij kunnen zorgdragen voor:

 • Uitvoeren van een quickscan.
 • Advies en begeleiding.
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 • Ontwikkelen van een onderhoudsbeleid.
 • Aanbesteden en opstellen van service- en onderhoudscontracten.

Tevens adviseren wij bedrijven bij de aanschaf van nieuwe installaties waarbij we rekening houden met de gebruikersdoelen van het pand en de belangen van de betrokken partijen. Een onderwijsinstelling heeft tenslotte een ander doel dan een kantoorruimte of industrieel gebouw.

Meer weten over wat Deger B.V. voor uw organisatie zou kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op via office@deger.nl of bel naar 078 204 90 67


Deger BV werkt voor: